OBLIGAȚIILE medicilor de familie din Vrancea și marile NEMULȚUMIRI ale acestora
  • Micsorare text
  • Marire text
  • Tipareste articol
  • Trimite unui prieten
  • Inscriere RSS
OBLIGAȚIILE medicilor de familie din Vrancea și marile NEMULȚUMIRI ale acestora
OBLIGAȚIILE medicilor de familie din Vrancea și marile NEMULȚUMIRI ale acestora
Voteaza :

Articolul a primit 3 voturi

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CAS) Vrancea a prezentat, în cadrul ședinței Comitetului pentru persoane vârstnice și dialog social din cadrul Prefecturii, o informare cu privire la obligațiile medicilor de familie, care se află în relație contractuală cu CAS, de a elibera bilet de trimitere către medicul specialist și investigații paraclinice recomandate pentru prevenție.
    Astfel, medicii de familie au obligativitatea de a acorda persoanelor asigurate, un pachet de servicii medicale, prevăzut de Ordinul M.S./ C.N.A.S nr. 196/ 139/2017 privind normele metodologice de aplicare în anul 2017 a Contractului-cadru. Contractul cadru încheiat între Casa Județeană de Asigurări și medicul de familie prevede urmatoarele tipuri de servicii medicale, pentru înscrișii cu afecțiuni acute, subacute şi acutizările unor afecțiuni cronice: anamneza, examenul clinic general; . unele manevre specifice, pe care medicul le considera necesare;  recomandare pentru investigații paraclinice în vederea stabilirii diagnosticului şi pentru monitorizare; manevre de mică chirurgie, dupa caz;  stabilirea conduitei terapeutice şi/ sau prescrierea tratamentului medical şi igieno- dietetic, precum şi instruirea asiguratului în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice; bilet de trimitere pentru consultație la medicul de specialitate din ambulatoriu sau pentru internare în spital, pentru cazurile care necesită aceasta, sau care depășesc competența medicului de familie;  recomandare pentru tratament de recuperare, medicină fizicaă şi balneologie în ambulatoriu sau în sanatorii balneare, dupa caz; recomandare pentru tratament de recuperare în sanatorii şi preventorii, după caz; recomandare pentru dispozitive medicale de protezare stomii şi incontinență urinară, după caz; recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu, dupa caz.
    Casa de Asigurări de Sănătate informează că, potrivit Contractului-cadru, consultația medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate, numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere, inițial eliberat de medicul de familie şi numai în condițiile în care medicul trimițător se află în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate. Fac excepție de la prevederile anterioare consultațiile pentru afecțiunile stabilite prin norme, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu. Pacienții trebuie să cunoască faptul că în situația prezentării la medicul de specialitate la solicitarea acestuia, pentru a doua şi a treia consultație, în vederea stabilirii diagnosticului şi/ sau tratamentului, adresarea se va face direct, fără alt bilet de trimitere.
    De asemenea, nu este necesar bilet de trimitere,  pentru asigurații cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital pentru: urmărirea evoluției sub tratamentul stabilit în cursul intemării; efectuarea unor manevre terapeutice; după o intervenție chirurgicală sau ortopedică, pentru examenul plăgii, scoaterea firelor, scoaterea ghipsului. Pentru asigurații care au bilet de trimitere de la medicul de familie, în cadrul managementului integrat al factorilor de risc cardiovascular - HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, al bolilor respiratorii cronice - astm bronşic şi BPOC şi al bolii cronice de rinichi, medicul de specialitate efectuează în cabinet proceduri/ recomandă, după caz, investigații paraclinice suplimentare, față de cele recomandate de medicul de familie. Medicul de familie consemnează în biletul de trimitere sau ataşează la acesta, în copie, rezultatele investigațiilor paraclinice efectuate atunci cand acestea au fost necesare pentru a susține şi/ sau confirmă diagnosticul menționat pe biletul de trimitere şi data la care au fost efectuate, precum şi data şi perioada pentru care a fost eliberată ultima prescripție medicală şi tratamentul prescris, dacă este cazul.

Investigații paraclinice recomandate pentru prevenție

    Pentru serviciile medicale paraclinice - analize medicale de laborator recomandate de medicii de familie, ca urmare a consultațiilor preventive pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 17 ani inclusiv, precum şi pentru persoanele asimptomatice, cu vârsta de 18 ani şi peste 18 ani, a căror contravaloare se suportă de către fumizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator, se utilizează biletul de trimitere pentru investigații paraclinice - formular cu regim special, al cărui model este prevazut în Odinul CNAS nr. 868/ 2011, iar durata de valabilitate a biletului de trimitere este de 90 de zile.
    În cadrul consultațiilor preventive, copiii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani beneficiază anual de investigații paraclinice - analize de laborator, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dacă în anul în care se acordă consultațiile preventive de evaluare a riscului individual, nu au efectuat aceste investigații.
    Biletul de trimitere se întocmeşte distinct pentru aceste investigații paraclinice, cu completarea câmpului corespunzător prevenției.  În conformitate cu programul de monitorizare, investigațiile paraclinice şi tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de către medicul de familie numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidență de către acesta şi pana la 4 săptămâni de la naştere.
    Pacienții trebuie să știe care sunt afecțiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate și anume: infarctul miocardic şi Angina pectorală instabilă, malformații congenitale şi boli genetice, boala cronică de rinichi - faza predializa, insuficiența cardiacă clasa III-IV NYHA, sindromul Felty, boala Still, sindromul Sjogren, artrita cronică juvenilă, colagenoze majore (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, vasculite sistemice), aplazia medulară, anemii hemolitice endo şi exo—eritrocitare, trombocitemia hemoragică, histiocitozele, telangectazia hemoragică ereditară, purpura trombopenica idiopatică, trombocitopatii
purpura trombotică trombocitopenică, boala von Willebran, coagulopatiile ereditare, boala Wilson, malaria, tuberculoza, boala Addison, diabet insipid, boli psihice (schizofrenie, tulburări schizotipale și delirante, tulburări afective majore, tulburări psihotice acute, autism, ADHD, boli psihice la copii), miastenia gravis, bolnavi cu revascularizație percutanată, cu stimulatoare cardiace, cu proteze valvulare, cu bypass coronarian, afecțiuni postoperatorii şi ortopedice până la vindecare, risc obstetrical crescut la gravide, astm bronşic, glaucom, statuspost AVC, ulcer peptic gastroduodenal, boala celiacă la copii, boala cronică inflamatorie intestinalî (boala Crohn şi colita ulceroasă), sindromul Schwachmann, hepatita cronică de etiologie virală B, C și D şi ciroza hepatică în tratament cu imuno-modulatoare sau analogi nucleotidici/nucleozidici, boala Hirschprungolile nutriționale la copii (rahitism carențial comun, malnutriția protein-calorică la sugar şi copii, anemiile carențiale pana la normalizare hematologică și biochimică) supraponderea şi obezitatea pediatrică, bronşiectazia şi complicațiile pulmonare supurative, scleroza multiplă, demențe degenerative, vasculare, mixte, starea posttransplant, insuficiența renală cronica - faza de dializă, bolile rare (hemofilia şi talasemia, mucoviscidoza, hipertensiunea pulmonară, epidermoliza buloasă, scleroza laterală amiotrofică, sindrom Prader-Willi, osteogeneza imperfectă, boala Fabry, boala Pompe, tireozinemia, sindrom Hunter, sindrom Hurler, afibrinogenemia congenitală, sindrom de imunodeficiența primară, fenilcetonuria    sau    deficit de tetrahidrobiopterina-BH4, polineuropatia familială amiloida cu transtiretina, scleroza sistemică şi ulcere digitale evolutive, purpura trombocitopenica cronică la adulți splenectomizați şi nesplenectomizați, scleroza tuberoasă) afecțiuni oncologice şi oncohematologice, diabetul zaharat cu sau fără complicații, boala Gaucher, boala Graves-Basedow şi alte forme de hipertiroidism, degenerescenta maculară legată de vârsta (DMLV), boala Cushing, paraliziile cerebrale infantile, epilepsia, boala Parkinson, poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică, spondilita anchilozantă, psoriazis cronic sever, afecțiuni ale copilului 0 - 1 an, anomalii de mişcare binoculă (strabism, forii) copii 0 - 18 ani, vicii de refracție şi tulburări de acomodare copii 0-18 ani, afecțuni ale aparatului lacrimal (1-3 ani), infarctul intestinal operat, arteriopatii periferice operate, insuficiența respiratorie cronică severă.
    Pentru toate aceste afecțiuni, prezentarea se face direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate fără bilet de trimitere. Medicul de specialitate trebuie să informeze medicul de familie prin scrisoare medicală dacă au intervenit schimbări în evoluția bolii și în atitudinea terapeutică. Pentru bolile cronice pentru care se face management de caz, prezentarea la medicul de specialitate se face cu bilet de trimitere de la medicul de familie pe care este evidențiat management de caz.

Medicina de familie - Cenuşăreasa sistemului sanitar românesc

    Pe de altă parte, medicii de familie din Vrancea, dar și din restul țării, se plâng că le-a ajuns „cuțitul la os”. Medicii din prima linie spun că veniturile lor sunt prea mici și că, de-a lungul anilor, au rămas neschimbate, deși cheltuielile unui cabinet de medicină de familie au crescut.  Medicii de familie susțin că prin „obligații contractuale birocratice, absurde, medicul de familie este transformat din medic, în administrator al sistemului în folosul CNAS, iar pacientul devine o "minge" trimisă să plimbe hârtii de la un medic la altul, ceea ce afectează grav relația medic de familie-pacient. Protocoalele medicale sunt de fapt protocoale administrative, listele de medicamente sunt îngrădiri ale accesului populației la medicamente, SIUI este un sistem informatic care trebuie completat cu adeverințe și hârtii“.

“Venitul real al medicului de familie este cu mult sub venitul unei asistente medicale din spital“

    Medicii de familie cer să li se dea 10% din bugetul Casei de Asigurări de Sănătate pentru a putea funcţiona. „Medicina de familie este Cenuşăreasa sistemului sanitar românesc. Când e vorba de acordare de facilităţi sau de impozite şi taxe, este privită ca şi privată, când e vorba de obligaţii devine publică. Contractele sunt impuse, nu se negociază. La fel şi preţul plătit de Casa de Asigurări pentru o consultaţie la medicul de familie = mai mic decât un tuns sau o pedichiură. „Capitația”/pacient asigurat/an nu acoperă nici măcar contravaloarea rechizitelor de birou consumate de cabinet la o consultaţie sau formularele tipizate impuse şi vândute de către casă de asigurări cabinetului. Veniturile unui cabinet (care nu sunt venituri ale medicului!) sunt neschimbate de ani buni, nu au ţinut pasul nici măcar cu inflaţia. Venitul real al medicului de familie este cu mult sub venitul unei asistente medicale din spital. De câte ori se vorbeşte de sistemul sanitar, medicii de familie sunt uitaţi. Au avut loc măriri succesive de salarii la medici şi asistente din spitale, în timp ce la cabinetele medicilor de familie au crescut doar obligaţiile.

Medicii de familie nu-și pot lua vacanță și nu se pot interna

    Vă supunem atenţiei câteva situaţii critice ce trebuiesc analizate şi găsite soluţii reale: Vacanţa (concediul legal de odihnă) poate fi luat condiţionat de găsirea unui înlocuitor. În realitate, cei mai mulţi medici de familie nu pot beneficia de acest drept legal, deşi în contract este prevăzută şi obligativitatea casei de a găsi un eventual înlocuitor. De cele mai multe ori nu poate fi găsit înlocuitor de niciuna din părţi şi de aceea de ani buni aceste vacanţe practic lipsesc, majoritatea medicilor de familie ajungând la epuizare. Acest lucru este cunoscut, dar ignorat atât de CNAS cât şi de Ministerul Sănătății. Sistemele informatice le oferă acestora situaţia exactă a medicilor care au putut totuşi să se odihnească câteva zile pe an, găsind înlocuitor. În situaţii extreme, când medicul titular are probleme de sănătate, aceeaşi impunere aberantă, de a-şi găsi înlocuitor îi împiedică să se trateze (interneze).
    Lipsa medicului câteva zile îi poate atrage rezilierea de către Casa de Asigurări a contractului, dar şi părăsirea lui de către pacienţi. Procedura actuală de înlocuire (atunci când se găseşte totuşi un medic înlocuitor) este dificilă, cu transmitere de documente către înlocuitor. Acest lucru poate fi eliminat prin acordarea accesului pacientului la orice cabinet pe perioada de absenţă a medicului său de familie (cu ajutorul sistemului informatic acest lucru e uşor de urmărit, limitat şi decontat) prin utilizarea cardului de sănătate şi a semnăturii electronice a medicului disponibil, cu interzicerea preluării prin transfer a pacientului, în acea perioadă. Către acest medic ar trebui şi plătit tariful pentru consultaţia efectuată. Situaţia reală a asiguraţilor este cu totul alta comparativ cu ce apare înregistrat în SIUI”, se arată într-un comunicat de presă transmis de medicul Grigore Hanță, președintele Patronatului Medicilor de Familie Vrancea.

Serviciile acordate nou născuţilor nu sunt „validate”; asistentele pleacă

    Medicii de familie mai atrag atenția că posibilitatea angajatorilor de a înregistra retroactiv schimbările categoriilor de asigurat generează pierderi pentru cabinete.  Obligativitatea acordării asistenţei medicale de urgenţă către toată populaţia (asigurată sau nu), fără a se deconta aceste servicii cabinetului medicului de familie, este, de asemenea, o nemulțumire semnalată de medicii de familie. „Serviciile acordate nou născuţilor în primele luni de viaţă nu sunt „validate” pe motiv „cnp inexistent”. Lunile scurse între închiderea unui contract de muncă şi înregistrarea şomajului sau a deciziei de pensionare - perioadă în care persoana figurează că fiind „neasigurată” în SIUI – produce pierderi ale cabinetului şi pacientului prin nevalidarea serviciilor primite-nu primeşte reţete, consultaţii sau investigaţii „validate” şi nici capitaţia cuvenită cabinetului. Lipsa de comunicare de date ale asiguraţilor OPSNAJ către CNAS scoate periodic asiguraţii OPSNAJ din categoria de asiguraţi. Toate aceste situaţii conduc la scăderea valorilor ce ar trebui decontate către cabinete pentru servicii deja acordate. Pentru toate cele menţionate se impune plată capitaţiei la înscriși şi plata serviciilor la asigurați, de către casa de asigurări. La cele de mai sus se adaugă sistemele informatice impuse, ce funcţionează cu multe erori şi care blochează foarte des activitatea în cabinet. Nesiguranţa economică a cabinetelor conduce la o activitate în stress continuu. Asistentele sunt tot mai greu de găsit, în condiţiile în care în spitale au oferte de salarii decente, asistentele orientându-se către unităţile spitaliceşti sau spre străinătate”
, se mai arată în comunicatul de presă.

Pensia medicilor de familie „va fi o adevărată bătaie de joc“

      Printre nemulțumirile enumerate de medicii de familie se numără și lipsa recunoașterii financiare a muncii pe care o depun, dar și lipsa respectului cuvenit pentru importanța socială a activității. „Veniturile mici ale cabinetelor, implicit sumele rămase ca şi venituri ale medicului titular, conduc la plăţi reduse către fondul de pensii. Având în vedere acest lucru, pentru acei medici care vor mai ajunge totuşi pensionari, pensia acestora va fi o adevărată bătaie de joc, după o contribuţie şi o activitate de peste 40 de ani în slujba sănătăţii în România. Nivelul de pregătire, importanța socială a activităţii, condiţiile de lucru, obligaţiile manageriale şi plata corectă pentru medicii de familie nu au fost în atenţia guvernanţilor din 1989 şi până în prezent.  În rest avem de toate: -finanţarea mizerabilă pentru medicină de familie; -birocraţie maximă; -sisteme informatice nefuncţionale; -doar sancţiuni pentru steluţe, diezi, liste, scrisori neconforme, etc; -imposibilitate reală de concediu de odihnă anual (vacanţă) sau de concediu medical fără înlocuitor; -furaţi lunar cu ajutorul "erorilor" SIUI şi plata la "asiguraţii" înregistraţi în SIUI; -impozite şi taxe "nediscriminatorii"; -pensii (viitoare) cât ajutorul social. Profesăm într-un stat european şi ne încăpăţânăm să nu-l părăsim”, se arată în comunicatul de presă transmis de medicul Grigore Hanță, președintele Patronatului Medicilor de Familie Vrancea.


 

 


Comentariile dumneavoastra necesita aprobarea unui moderator. Mesajele ce contin expresii licentioase, atacuri la persoana, instiga la ura, rasism, xenofobie sau homofobie, ori aduc atingere altor persoane vor fi editate sau sterse. Comentariile trebuie sa faca referire la subiectul articolului.

Intamplari neadevarate


FLASH NEWS NATIONAL

3
19
20
23
17
37

Extragerea noroc:  7153125

Harta Focsani
   

Local

Află câtă apă consumă un vrâncean; raportul a fost făcut public de SGA
Un vrâncean consumă anual 49 metri cubi de apă, arată un raport al Sistemului de Gospodărire a Apelor Vrancea. Raportul a fost prezentat, ieri, în ședința Colegiului Prefectural.

POZA ZILEI

Frumusețe...

SECVENTA ZILEI

Stergator modern

SONDAJ DE OPINIE

Social

Sfântul Valentin sau Dragobete?

 


Vezi varianta desktop
Toate drepturile rezervate SC MEDIA UNO SRL, str. Bucegi, nr. 21, Focsani | Stiri Vrancea, Focsani, Adjud, Panciu, Odobesti, Lepsa
Site gazduit de Servhost