Consiliul Județean solicită finanțare prin PNDL pentru 33 proiecte de investițiii
 • Micsorare text
 • Marire text
 • Tipareste articol
 • Trimite unui prieten
 • Inscriere RSS
Consiliul Județean solicită finanțare prin PNDL pentru 33 proiecte de investițiii
Consiliul Județean solicită finanțare prin PNDL pentru 33 proiecte de investițiii
Voteaza :

Articolul a primit 2 voturi

Consiliul Județean Vrancea a depus o listă cu 33 de obiective de investiții noi ce vor fi finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) , etapa a II-a. Este vorba de investiții ce vizează reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere județene, valoarea acestora fiind de peste 261 milioane de lei. În prezent, la nivelul județului Vrancea se află în derulare 134 de investiţii care sunt finanţate prin PNDL, în valoare de peste 384 milioane de lei (peste 85 de milioane de Euro). Din acestea, un număr de 8 investiții de infrastructură mare sunt derulate sau au fost finalizate de Consiliul Județean Vrancea.


    Consiliul Județean Vrancea a întocmit o listă cu 33 de obiective de investiții noi care a fost depusă pentru finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), etapa a II-a, program derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Fondurilor Publice.  Directorul  Direcţiei Tehnice şi de Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Vrancea, Romeo Iordache, a declarat că toate cele 33 de investiții noi vizează reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere județene. „Consiliul Județean Vrancea a depus o listă cu 33 de obiective de investiții noi ce vor fi finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), etapa a II-a. Este vorba de investiții ce vizează reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere județene, valoarea acestora fiind de peste 261 milioane de lei. Sunt proiecte foarte importante, care continuă programul de modernizare a infrastructurii rutiere, demarat de președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan“, a precizat Romeo Iordache. Acesta a adăugat că proiectele vor intra în faza de evaluare la Ministerul Dezvoltării Regionale și Fondurilor Publice, după care vor fi semnate contractele de finanțare multianuală, care se vor derula în perioada 2017-2019.
    Pe lista celor 33 de investiții noi se află următoarele proiecte:
    „Reabilitare si modernizare D.J. 115, Gura Vaii-Fetesti-intersectie DN 2L, km. 36+223-km.39+900, comuna Câmpuri, judeţul Vrancea”, în valoare de 13.231.474 lei inclusiv TVA, din care valoarea totală necesară pentru finalizarea obiectivului de investiţii este 5.927.617,16 (lei cu TVA); 
    „Reabilitare si modernizare D.J. 204E, Focşani (DN 2-DE 85)- Petresti- pod peste pârâul Soimu la Mircesti, km. 0+000-km.6+200, L=6,20 km.”, în valoare de 20.678.740 lei inclusiv TVA, din care valoarea totală necesară pentru finalizarea obiectivului de investiţii este de 16.330.080,32 lei;
    „Consolidare și reabilitare pod din beton armat  pe D.J. 205 C, km.5+600 peste pârâul Dâlgov, comuna Coteşti, judeţul Vrancea“, în valoare de 1.621.077 de lei, din care valoarea totală necesară pentru finalizarea obiectivului de investiţii este 325.596,24 lei;
     „Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe D.J. 205 B, km.22+600, peste pârâul Pietroasa, sat Faraoanele, comuna Vîrteșcoiu, judeţul Vrancea“, în valoare de 2.011.460 lei, din care valoarea totală necesară pentru finalizarea obiectivului de investiţii este 1.710.443,47 lei;
    „Consolidare și reabilitare pod din beton armat pe D.J. 205 D, km.21+333, peste pârâul Țipău, comuna Paltin, judeţul Vrancea“, în valoare de 2.273.013 lei inclusiv TVA, din care valoarea totală necesară pentru finalizarea obiectivului de investiţii este 1.346.139,83 lei;
    „Construire pod din beton armat  pe D.J. 205 E, km. 55+593, peste pârâul Vizăuți, sat Vizantea Razeseasca, comuna Vizantea Livezi, judeţul Vrancea“, în valoare de 2.603.820 lei, din care valoarea totală necesară pentru finalizarea obiectivului de investiţii este de 1.884.000 lei;
    „Construire pod din beton armat  pe D.J. 115, km. 37+156, peste pârâul Lărguța, sat Gura Vaii, comuna Cîmpuri, judeţul Vrancea“, în valoare de 1.474.173,40 lei din care valoarea totală necesară pentru finalizarea obiectivului de investiţii este 477.173,40 lei;

DJ204 D, sector Vulturu-Hîngulești-Maluri va fi reabilitat prin PNDL

    De asemenea, pe lista de investiții propusă spre finanțare de administrația județeană se mai află și proiecte de investiţii noi care se află în proceduri de achiziţii la pachet pentru elaborare servicii de proiectare la faza: proiecte tehnice, detalii de execuţie, caiete de sarcini, documentaţii tehnice autorizaţii de construire, documentaţii pentru avize si acorduri (P.T.+D.E.+C.S.+D.T.A.C.+D.A.A.), asistenţă tehnică din partea proiectanţilor si execuţie de lucrări. Este vorba de următoarele proiecte:
    „Continuare de lucrări pentru Modernizare D.J. 205D, Valea Sãrii (DN 2D) – Nãruja – Paltin – Nereju – Brãdãcesti km. 0+000 – 34+000, L=34,00 km“, în valoare de 30.176.732 lei;
    „Modernizare D.J.204 D, sector Vulturu-Hingulesti-Maluri, km. 26+000-km. 35+600, L=9,60km., comuna Vulturu, judeţul Vrancea”, în valoare de 20.331.642 lei;
    „Modernizare D.J. 204 F în lungime totala Lt=4,90km din care: sector Slobozia Ciorasti-Armeni, km. 0+000-km.2+000, L=2,0 km., comuna Slobozia Ciorasti si sector Oreavu–Gugesti, km.9+100-km.12+000, L=2,90 km., comuna Gugesti, judeţul Vrancea”, în valoare de 9.896.780 lei;
    „Modernizare D.J.205 L, sector Vrincioaia-Spinesti, km. 5+800-km.9+400, L=3,6 km., comuna Vrîncioaia, judeţul Vrancea“, în valoare de 10.699.251 lei;     „Modernizare D.J. 205 P in lungime totala Lt=12,9 km din care: comuna Bolotești, sector int.DN 2 D-Putna–Ivăncești, km.0+000-km.4+500, L=4,50 km., comuna Garoafa,  sector Făurei- Garoafa- Precistanu, km.8+090-km.10+990-km. 11+000 -km. 13+800,   L= 5,70 km., comuna Milcov, sector int. DN 23-int. DN 23 A, km. 29+700-km.32+400, L=2,70 km., judeţul Vrancea“, în valoare de 23.302.484 lei;     „Modernizare D.J. 205J, sector km. 16+100-km. 17+100, comuna Fitionesti, judeţul Vrancea”, în valoare de 1.870.926 lei;
    „Modernizare D.J. 202F, în lungime totala Lt=7,0 km. sector km.0+000-km.7+000, comuna Ciorăști sat Mihalceni, comuna Bălești,  judeţul Vrancea”, în valoare de 15.374.410 lei;
    „Reabilitare și modernizare D.J.205S, Focșani-Cîmpineanca-Virteșcoiu-Rîmniceanca -intersecție  D.J. 205 B, km. 0+000-km. 15+000, L=15,00 km., judeţul Vrancea“, în valoare de 35.369.985 lei;
    „Consolidare si reabilitare pod din beton armat  pe D.J. 205 D, km. 1+405 peste pârâul Cheii, comuna Valea Sarii, judeţul Vrancea”, în valoare de 4.410.346 lei;     „Modernizare DJ 205J - intersecţie DJ 204 E (Panciu) - intersecţie DJ 205H (Moviliţa), km 0+000-km.7+270, L=7,27 km., comuna Moviliţa, judeţul Vrancea“, în valoare de 20.930.594 lei;
    „Modernizare DJ 241A limită judeţ Galaţi - Feldioara - Limită judeţ Bacău, km.5+000-19+450, L=14,45 km comuna Tănăsoaia, comuna Corbiţa, judeţul Vrancea“, în valoare de 33.110.461 lei;
    „Construire pod peste pârâul Domoşiţa pe DJ 119 C km.12+631, sat Angheleşti, comuna Rugineşti, judeţul Vrancea“, în valoare de 2.759.409 lei;     „Construire pod din beton armat peste pârâul Alba pe D.J. 205K, km.0+350 conform H.G.540/2000, respectiv km.0+588, conform ridicare topografică actualizată, sat Mărăşti, comuna Răcoasa, judeţul Vrancea“, în valoare de 4.727.200 lei;
    „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe D.J. 205D, peste torentul Adânc, km.22+557, comuna Spulber, judeţul Vrancea“, în valoare de 3.583.860 lei;     „Reabilitare şi reconstrucţia obiectivelor de infrastructură rutieră din zona localităţilor Paltin, Doaga, Valea Sării - obiectul nr.2- Reparare pod pe D.J. 205 D km.3+475 Valea Sării - lucrări de consolidare şi reabilitare“, în valoare de 5.645.937 lei.

Expertize tehnice pentru 11 investiții în valoare de 48 de milioane de lei

    Totodată, administrația județeană mai are pregătite obiective de investiţii noi pentru care s-au întocmit documentaţiile tehnice la faza expertize tehnice. Este vorba de investițiile:
    „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat peste calea ferată Adjud-Bacău pe DJ 119J, km.1+500, municipiul Adjud, judeţul Vrancea“, în valoare de 5.500.000 lei;
    „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat peste calea ferată Adjud-Bacău pe DJ 119J, km.1+600, municipiul Adjud, judeţul Vrancea“, în valoare de 5.500.000lei;
    „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe D.J. 205D, peste pârâul Bălaşa la Nereju km.30+020, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.29+200 conform ridicare topografică actualizată, comuna Nereju, judeţul Vrancea“, în valoare de 2.750.000 lei;
    „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe D.J. 205D, peste pârâul Monteoru la Nereju km.31+150, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.31+200 conform ridicare topografică actualizată, comuna Nereju, judeţul Vrancea“, în valoare de 2.750.000 lei;
    „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe D.J. 205D, peste pârâul Zăbala la Nereju km.29+541, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.28+500 conform ridicare topografică actualizată, comuna Nereju, judeţul Vrancea“, în valoare de 4.642.237 lei;
    „Consolidare şi reabilitare pod zid/ beton armat pe D.J. 205D, peste pârâul Chiosa la Paltin km.20+105, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.19+200 conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin, judeţul Vrancea“, în valoare de 2.750.000 lei;
    „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe D.J. 205D, scurgere la Paltin km.17+544, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.16+600 conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin, judeţul Vrancea“, în valoare de 2.683.050 lei;     „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe D.J. 205D, peste pârâul Tulburea la Paltin km.18+835, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.17+210 conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin, judeţul Vrancea“, în valoare de 2.750.000 lei;
    „Consolidare şi reabilitare pod zid/ beton armat pe D.J. 205D, peste pârâul Olari la Paltin km.19+066, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.17+400 conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin, judeţul Vrancea“, 2.750.000 lei;     „Reabilitare şi modernizare D.J. 205 L , sector DN 2D – Negrileşti, km.18+152 – km.21+552, L=3,4 km.., comuna Negrileşti“, în valoare de 6.659.750 lei;     „Reabilitare şi modernizare D.J. 205J km.9+180 (intersecţie DJ 205H) – km.16+100, sat Fitioneşti, judeţul Vrancea“, 9.736.250 lei.
    De reținut că în acest moment, la nivelul județului Vrancea se află în derulare 134  investiţii finanţate prin PNDL, în valoare de peste 384 milioane de lei (peste 85 de milioane de Euro). Din acestea, un număr de 8 investiții de infrastructură mare sunt derulate sau au fost finalizate de Consiliul Județean Vrancea. 


 

 

4 COMENTARII - ADAUGA-L PE AL TAU

COMENTARII AFISATE CELE MAI VECHI PRIMELE
 • De pe timpul lui Ceausescu,Consiliul nostru de la Focsani a cerut bani de proiecte (1 milion de proiecte ce sa mai !!) si nu a realizat nimic.Sa facem toti focsanenii un tabel cu semnaturi la Guvern ca sa nu mai aloce nici un leu Nimic! la acest judet ,pentru ca toti banii dati de ani de zile s-au strecurat in buzunarele hotilor si nu s-a facut nimic concretdecat carpituri de fatada ,iar acum facem slalom printre gaurile din oras. Cum naiba sa nu fie nimeni tras la raspundere? Cine sunteti voi ma si ce ati facutcu banii? Unde sunt banii? Cate firme au fost cercetate penal pentru lucrari in batjocura si spalare de bani???????

  DE cg, postat pe 21-03-2017, la 08:13

 • Si lucrarile de mantuiala sunt o forma de furt , de spalat bani. Ele nu pot fi facute decat cu acceptul tacit al beneficiarului care receptioneaza lucrarea cu "ochii inchisi". Din comisiile de receptie ar trebui sa faca parte si doi reprezentanti ai societatii civile .

  DE orion, postat pe 21-03-2017, la 16:28

 • @"orion"; Stimabile, sunt de acord cu punctul tau de vedere exprimat in postarea facuta la ora 16;28; singura mea nelamurire este legata de modul cum vor fi alesi cei "doi reprezentati ai societatii civile" ? Poti detalia in legatura cu acest aspect ? Asa cum ti-am mai spus, in acest moment, sunt in masura sa DEMONSTREZ pe baza de hotarari de instanta si alte inscrisuri oficiale, modul in care Sistemul din Provincia Europeana Vrancea, pe care il consider copia fidela a STATULUI de TIP MAFIOT de care vorbea Pol Pot de Romania, respectiv Basescu Traian, si-a subordonat JUSTITIA pentru a legaliza JEFUIREA unei colectivitati, respectiv pe cetatenii mun. Focsani. In urmatorul "eseu" pe care il voi posta pe blogul ulisegrosu.blogspot.com, iti voi demonstra acest lucru. Ca un specialist in PSIHOLOGIA UMANA, chiar daca nu ai dat nici o replica, sunt convins ca mi-ai citit comentariul facut la articolul in care se face vorbire despre concursul pentru ocuparea functiei de inspector genaral adjunct la ISJ Vrancea, din prezentul numar al ziarului Monitorul. Pana acum singurul postac care a ripostat este pezevenchiul de "piscot-cameleon", caruia am o placere deosebita de a-i pune "sare pe coada". In discutie fiind un PREJUDICIU de multe milioane de euro, intrebarea care se pune este : -Unde au fost SERVICIILE din Provincia Europeana Vrancea in ultimii 10 ani ? In ceea ce priveste "societatea civila" insinuata de tine, imi permit sa te intreb, ce ai facut tu la modul CONCRET, in calitate de cetatean FURAT al mun.Focsani, pentru a-ti impune respectul in fata celor care te fura ? PS Mi-ar placea sa cred ca ai sesizat ca starea de "PRIAPISM NEURONICA" impune un altfel de comportament, iar modul in care am redus-o la tacere pe "Elena T", probabil o "Elena din Troia mioritica de Tara Vrancei", poate fi edificator in acest sens.

  DE Ulise Grosu, postat pe 21-03-2017, la 17:05

 • Pt podurile de la Valea sarii s-au tot dat bani din 2005 încoace dar poduri tot nu sunt, se trece prin prund sau pe un pod care e rupt pe jum?tate! Daca se întâmpl? o tragedie sa dea oamenii in judecata Cj? Poate m?car acum in ceasul al 12lea sa fac? ceva...pt sistemul de alimentare cu apa la fel...anul si 1,5 milioane date dar apa tot nu e, doar niste tevi subdinensiobate insirate prin p?mânt...ru?ine...macar de furati luati mai Putin dar lasati si ceva in urma pt oamenii...chiar asa, chiar tot?

  DE nc, postat pe 21-03-2017, la 22:20

Pentru a adauga un comentariu completeaza campurile de mai jos si apasa butonul ADAUGA COMENTARIU.

 

COMENTARIU (*)

0 din 350 cuvinte permiseComentariile dumneavoastra necesita aprobarea unui moderator. Mesajele ce contin expresii licentioase, atacuri la persoana, instiga la ura, rasism, xenofobie sau homofobie, ori aduc atingere altor persoane vor fi editate sau sterse. Comentariile trebuie sa faca referire la subiectul articolului.
Intamplari neadevarate


FLASH NEWS NATIONAL

3
19
20
23
17
37

Extragerea noroc:  7153125

Harta Focsani
   

Învăţământ

Astăzi și mâine se fac înscrieri în învățământul profesional. Elevii beneficiază de burse și nu dau bac-ul
    Absolvenții de clasa a VIII-a, precum și cei din sesiunile anterioare, care optează să urmeze cursuri în învățământul profesional, au la dispoziție astăzi și mâine să se înscrie la unul dintre liceele din județ care au și clase de învățământ profesional.

POZA ZILEI

Frumusețe...

SECVENTA ZILEI

Stergator modern

SONDAJ DE OPINIE

Social

Sfântul Valentin sau Dragobete?

 


Vezi varianta desktop
Toate drepturile rezervate SC MEDIA UNO SRL, str. Bucegi, nr. 21, Focsani | Stiri Vrancea, Focsani, Adjud, Panciu, Odobesti, Lepsa
Site gazduit de Servhost