Consiliul Județean pregătește 19 proiecte de investiții în infrastructura rutieră
 • Micsorare text
 • Marire text
 • Tipareste articol
 • Trimite unui prieten
 • Inscriere RSS
Consiliul Județean pregătește 19 proiecte de investiții în infrastructura rutieră
Voteaza :

Articolul a primit 2 voturi

Consiliul Județean  Vrancea continuă programul de reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere din județul Vrancea, program demarat în anul 2008. Astfel, administrația județeană a pregătit 19 proiecte de hotărâre ce vor fi dezbătute în ședința ordinară de miercuri și care vizează realizarea de investiții în infrastructura rutieră. Practic, în această etapă este vorba despre aprobarea notei conceptuale şi a temei de proiectare pentru obiectivele de investiţii vizate. Potrivit prevederilor H.G nr.907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul -cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, documentaţiile tehnico - economice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiţii în domeniul construcţiilor, a lucrărilor de intervenţii la construcţii existente şi a altor lucrări de investiţii, se realizează pe etape. Astfel, în etapa I va fi realizată nota conceptuală, tema de proiectare. În etapa a II-a va fi realizat studiul de prefezabilitate, studiul de fezabilitate sau documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii. În etapa a III-a va fi realizat proiectul pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor, iar în etapa a IV-a va realizat proiectul tehnic de execuţie.
    Astfel, în ședința de miercuri vor fi dezbătute următoarele proiecte ce vizează realizarea etapei I:
     ,,Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Gologanu- Slobozia Ciorăşti- Coteşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN–T”, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat pentru realizarea acestuia”;     „Actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea  infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Gologanu - Slobozia Ciorăşti- Coteşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN–T”;
    ,,Aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de aducere la starea tehnică iniţială a zonelor afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase - alunecări de teren din perioada 2011-2016 aferente obiectivului de investiţii “Modernizare DJ 205 E, sector Vidra- Vizantea- Câmpuri -DN 2L, km 43+944-61+950, L = 18.006 km”;
    ,,Aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Refacere DJ 205 R în mai multe puncte-Poiana Cristei”;
    ,,Aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Refacere DJ 205 M –Nistoresti“;
    ,,Aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Refacere DJ 205 J – Fitionesti“;
    ,,Aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Refacere DJ 204 L avariat in satul Catauti pe o lungime 1,7 km și în satul Podurile pe o lungime de 2,5 km”;
    ,,Aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Refacere DJ 205 L –Negrilesti”;
    ,,Aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Consolidare si reabilitare pod din beton armat peste calea ferată Adjud-Bacău pe DJ 119J, km 1+500, municipiul Adjud, Judeţul Vrancea”;
    ,,Aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Consolidare si reabilitare pod din beton armat peste calea ferată Adjud-Bacău pe DJ 119J, km 1+600, municipiul Adjud, Judeţul Vrancea”; ,
    ,Aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare si modernizare DJ 205 L, sector  DN2D –Negrileşti, km 18+152-km 21+552, L=304 KM, comuna Negrileşti judeţul Vrancea”;
    ,,Aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare si modernizare DJ 205 J, km 9+180 (intersectie DJ 205H ) km 16+100, sat Fitionesti, comuna Fitionesti, judeţul Vrancea”;
    ,,Aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Consolidare si Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D peste scurgere la Paltin km 17+544, conform H.G nr.540/2016, respectiv km 16+600, conform ridicare topografica actualizata, comuna Paltin, judeţul Vrancea”;
    ,,Aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Consolidare si Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D peste pârâul Tulburea km 18+835, conform H.G nr.540/2016, respectiv km 17+210, conform ridicare topografica actualizata, comuna Paltin, judeţul Vrancea”;
    „Aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Consolidare si Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D peste pârâul Olari km 19+066, conform H.G nr.540/2016, respectiv km 17+400, conform ridicare topografica actualizata, comuna Paltin, judeţul Vrancea”;
    ,,Aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Consolidare si Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D peste pârâul Chiosa km 20+105, conform H.G nr.540/2016, respectiv km 19+200, conform ridicare topografica actualizata, comuna Paltin, judeţul Vrancea”;
    ,,Aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Consolidare si Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D peste pârâul Zăbala la Nereju, km 29+540, conform H.G nr.540/2016, respectiv km 28+500, conform ridicare topografică actualizată, comuna Nereju, judeţul Vrancea”;     ,,Aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Consolidare si Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D peste pârâul Bălaşa, km 30+020, conform H.G nr.540/2016, respectiv km 29+200, conform ridicare topografica actualizata, comuna Nereju, judeţul Vrancea”;
    ,,Aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Consolidare si Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D peste pârâul Monteoru, km 31+150, conform H.G nr.540/2016, respectiv km 31+200, conform ridicare topografica actualizata, comuna Nereju, judeţul Vrancea”.


 

 

5 COMENTARII - ADAUGA-L PE AL TAU

COMENTARII AFISATE CELE MAI VECHI PRIMELE
 • vedeti pregatiti-le bine, nu va grabiti, chiar si 7 ani dacae nevoie, ca sa iasa treaba buna...

  DE prieten, postat pe 17-07-2017, la 08:58

 • Nu stiu de ce se insista folosindu-se termenul de "investitie" cand de fapt in marea majoritate sunt lucrari de reparatii si intretinere.La mijloc este o confuzie sau o golanie? Cheltuielile care se fac la mijloacele fixe ce au ca scop restabilirea st?rii ini?iale sunt considerate cheltuieli de repara?ii (conform Catalog din 30/11/2004 privind clasificarea ?i duratele normale de func?ionare a mijloacelor fixe publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 46 din 13/01/2005). In Catalogul din 30.11.2004 privind clasificarea ?i duratele normale de func?ionare a mijloacelor fixe se precizeaza "Investi?iile efectuate la mijloacele fixe sub forma cheltuielilor ulterioare trebuie s? aib? ca efect îmbun?t??irea parametrilor tehnici ini?iali ai acestora ?i s? conduc? la ob?inerea de beneficii economice viitoare. Ob?inerea de beneficii se poate realiza fie direct prin cre?terea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de între?inere ?i func?ionare. In Codul fiscal la art. 24 se precizeaza "Cheltuielile aferente achizi?ion?rii, producerii, construirii, asambl?rii, instal?rii sau îmbun?t??irii mijloacelor fixe amortizabile se recupereaz? din punct de vedere fiscal prin deducerea amortiz?rii potrivit prevederilor prezentului articol." investitiile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare realizate în scopul imbunatatirii parametrilor tehnici initiali ?i care conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare, prin majorarea valorii mijlocului fix (art. 28 alin. (3) lit. d) noul cod fiscal), considerate de asemenea ope legis mijloace fixe amortizabile. Se constata, asadar, ca legea fiscala defineste investt?iile în mijloacele fixe existente, prin dispozitia legala precizata, pe care le supune regimului juridic al cheltuielilor amortizabile, fara a defini insa si lucrarile de reparatii si intretinere ale acelorasi bunuri, de unde rezulta ca determinarea continutului acestor din urma notiuni se face în corelatie cu cel al notiunii complementare de „investitie”, potrivit rationamentului "a contrario". In baza acestui rationament, urmeaza a se considera ca au caracterul unor cheltuieli de reparatii si intretinere acele cheltuieli efectuate în legatura cu imobilele care nu au caracterul unor lucrari de investitii, ci sunt realizate in scopul mentinerii parametrilor tehnici si nu conduc la o majorare a valorii mijlocului fix. Diferentierea dintre cele doua categorii de lucrari este importanta, pentru ca beneficiaza de un tratament fiscal distinct: cheltuielile de intretinere si reparatii ale mijloacelor fixe sunt deductibile fiscal potrivit art. 19 alin. (1) C. fisc., deoarece prin definitie mijloacele fixe sunt detinute si utilizate în productia, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriate tertilor sau in scopuri administrative (art. 28 alin. (2) lit. a)), prin urmare si întretinerea acestora este efectuata în scopul desfasurarii activitatii economice; spre deosebire de acestea, investitiile în modernizarea mijloacelor fixe urmeaza regimul special de deductibilitate limitat? si etapizata specific amortizarii. In practica judiciara, calificarea naturii cheltuielilor efectuate este o chestiune de fapt, pentru a carei lamurire se poate administra proba cu expertiza tehnica de specialitate, pentru a analiza cheltuielile efectuate in raport de obiectul acestora si de normativele în domeniu, tinand cont de starea ini?iala a mijlocului fix, de durata normata de folosire a fiec?reia din elementele inlocuite/reparate/imbunatatite, de coeficietii de uzura fizica normala, precum si, daca este cazul, de definitiile lucrarilor de intretinere si reparatii, comparativ cu cele ale lucrarilor de modernizare si reabilitare continute în normativele tehnice aplicabile.

  DE orion, postat pe 17-07-2017, la 10:38

 • @"orion"; Stimabile, ti-am citit cu atentie comentariul postat mai sus, ocazie cu care am constatat ca atunci cand l-ai scris, ai imbinat punctele tale de vedere cu citate din diferite legi specifice. PROFESIONALISMUL rezultat din comentariul pe care l-ai postat ora 10;38, nu face decat sa CONFIRME ca afirmatia mea din comentariul facut la articolul", "Un consilier focsanean a incheiat contracte cu o institutie subordonata uni primar liberal condamnat definitiv pentru coruptie", din prezentul numaru al ziarului Monitorul, ar putea fi o AXIOMA. Citez respectiva afirmatie: -"Daca pe tine,"iubitul" meu postac "piscot-cameleon",te-au NAUCIT asa de tare schimbul de repici avut prin comentarita facuta la articolul "Eveniment romano-chinez la Palatul Parlamentului.......",publicat de ziarul Monitorul din data de 15.07.2017,incat ai simtit nevoia sa mai faci la ora 01;37 un comentariu sub pseudonimul "Ulisey Grausules",urmare a schimbului de replici avut la acelasi articol cu postacul "orion",reprezentantilor "Sistemului din Provincia Europeana Vrancea" pe care "i-am prins cu mana la crapatura",ar trebui sa le treaca FIORI RECI pe sira spinarii"."-

  DE Ulise Grosu, postat pe 17-07-2017, la 11:42

 • Sa traiti!Domnule Ulise,ave-ti o reclamatie de l-a o vecina ca cum ati deranjato inutil cu pb. ca a-ti vrut sai calculati consumul de apa calda din baie.Vet-i primii avertisment. SA TRAITI!

  DE Agent Popa, postat pe 17-07-2017, la 11:59

 • @"Agent Popa"; Iubitzel, daca voi corobora pseudonimul "Agent Popa" cu expresia "sa traiti !" ar putea insemna o glumitza macabra, dar daca am in vedere ca sefa ta autodeclarta, respectiv d-na senatoe Sorina Placinta, este ctitor de biserica, atunci totul este scuzabil. De ce fac o astfel de afirmatie? Deoarece EXHIBITIBIONISMUL RELIGIOS este la moda in "democratia originala" postdecembrista. Pe vremuri era o glumita in legatura cu hotararea PCR, ca la Intreprinderea Mecanica Cugir sa se faca masini de spalat. Glumitza consta in faptul ca atunci cand s-au montat respectivele masini de spalat, au rezultat AKM-uri. Ce ar trebui sa intelegi din cele afirmate mai sus? Ca desi eu nu am posibilitatile postacului "orion" de a afla cu PRECIZIE adevarata identitate a oricarui postac, in ceea ce te priveste, nu-mi poti oferi niciun fel de surpriza dupa ce timp de 6 ani, ti-am analizat stilul BALACARELILOR. In conditiile in care in comentariul meu postat la ora 11;42, fac vorbire despre faptul ca ar putea fi o AXIOMA, chichirezul rezultat ca urmare a schimbului meu de replici avut cu postacul "orion" si pe cale de consecinta, ar trebui sa le treaca FIORI RECI pe sira spinarii reprezentatilor "Sistemului din Provincia Europeana Vrancea" pe care "i-am prins cu mana la crapatura", nu crezi ca postarea ta de la ora 11;59, denota cam mult INFANTILISM ?

  DE Ulise Grosu, postat pe 17-07-2017, la 18:22

Pentru a adauga un comentariu completeaza campurile de mai jos si apasa butonul ADAUGA COMENTARIU.

 

COMENTARIU (*)

0 din 350 cuvinte permiseComentariile dumneavoastra necesita aprobarea unui moderator. Mesajele ce contin expresii licentioase, atacuri la persoana, instiga la ura, rasism, xenofobie sau homofobie, ori aduc atingere altor persoane vor fi editate sau sterse. Comentariile trebuie sa faca referire la subiectul articolului.


Intamplari neadevarate


FLASH NEWS NATIONAL

4
21
22
27
24
37

Extragerea noroc:  0622278

Harta Focsani
   

Infracţional

DETALII ÎNGROZITOARE! Trei băieți minori, VIOLAȚI și AGRESAȚI SEXUAL de propriul tată; pe unul dintre ei l-a obligat să se uite la filme porno
    Trei copii, cel mai mare având aproximativ 11 ani, au trecut prin chinuri groaznice vreme de aproximativ un an, chinuri la care au fost supuşi chiar de tatăl lor, un bărbat în vârstă de 38 de ani.

POZA ZILEI

Peisaj de prin munții Vrancei...

SECVENTA ZILEI

Stergator modern

SONDAJ DE OPINIE

Social

Sfântul Valentin sau Dragobete?

 


Vezi varianta desktop
Toate drepturile rezervate SC MEDIA UNO SRL, str. Bucegi, nr. 21, Focsani | Stiri Vrancea, Focsani, Adjud, Panciu, Odobesti, Lepsa
Site gazduit de Servhost