91 de unități de învățământ din Vrancea nu dețin autorizație de securitate la incendiu; directorii acestora au fost chemați de pompieri la raport
  • Micsorare text
  • Marire text
  • Tipareste articol
  • Trimite unui prieten
  • Inscriere RSS
91 de unități de învățământ din Vrancea nu dețin autorizație de securitate la incendiu; directorii acestora au fost chemați de pompieri la raport
91 de unități de învățământ din Vrancea nu dețin autorizație de securitate la incendiu; directorii acestora au fost chemați de pompieri la raport
Voteaza :

Articolul a primit 0 voturi

Aproape 100 de unități de învățământ din Vrancea nu dețin autorizații de securitate la incendiu, potrivit unui raport al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU). De la începutul anului până în prezent, au fost verificate 62 unități școlare cu personalitate juridică. Au fost constatate 301 nereguli, fiind aplicate 247 sancțiuni contravenționale principale, respectiv 10 amenzi în cuantum de 5000 lei și 237 avertismente.
Situația a fost prezentată ieri la sediul ISU Vrancea, ocazie cu care au fost prezentate însemnătatea zilei de 13 Septembrie, Ziua Pompierilor din România, și principalele concluzii rezultate în urma activităţilor de verificare şi îndrumare organizate la nivelul instituţiilor de învăţământ.

Deficiențe în urma verificărilor efectuate în școli

    Colonelul Ovidiu Oprea, șeful Inspecției de prevenire, a prezentat rezultatele controalelor pe linia prevenirii situațiilor de urgență din județul Vrancea, în perioada ianuarie-august 2017.
    „Anual, fiecare instituţie şcolară este verificată de instituţia noastră cu privire la modul de respectare a măsurilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă (această activitate se desfăşoară cu ocazia controalelor de fond la localităţi). De la începutul anului până în prezent, au fost verificate 62 unități școlare cu personalitate juridică.
    Printre principalele deficienţe constatate pe timpul controalelor se regăsesc:
- nu s-a obţinut autorizaţia de securitate la incendiu;
- mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoare) nu au fost verificate periodic conform normelor în vigoare;
- instalaţia de hidranţi interiori nu este menţinută în bună stare de funcţionare (nu se asigură permanent dotarea, debitul și presiunea necesară pentru stingerea incendiilor);
- nu s-a asigurat întocmirea unui registru de control al instalaţiilor de detectare, semnalizare, alarmare şi stingere a incendiilor;
- nu a fost întocmit planul de intervenţie în caz de incendiu şi condiţiile pentru aplicarea acestuia în orice moment;
- deschiderea uşilor de pe traseul de evacuare din cadrul unităţilor de învăţământ nu se face în sensul deplasării utilizatorilor spre exterior;
- nu s-a asigurat revizia periodică a cazanului centralei termice la termenele prevăzute de normele ISCIR;
- nu sunt prevăzute sisteme acustice de alarmare a elevilor şi personalului în cazul producerii unei situaţii de urgenţă;
- la încăperea centralei termice alimentate cu combustibil solid (lemne) din cadrul instituţiilor de învăţământ, nu s-au respectat condiţiile constructive ale separării acesteia față de restul construcţiei prin elemente rezistente la foc;
- se folosesc instalaţii electrice cu defecţiuni;
- elementele combustibile din construcţia acoperişurilor nu au fost tratate cu substanţe ignifuge.

Aproape 250 de sancțiuni contravenționale aplicate

    În urma controalelor de prevenire executate au fost constatate 301 nereguli și aplicate 247 sancțiuni contravenționale principale (10 amenzi în cuantum de 5000 lei și 237 avertismente).
    Pe timpul controalelor s-au desfășurat 132 activități de informare preventivă şi exerciții de evacuare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă (cutremur, incendiu) la care au participat 9901 elevi, cadre didactice și personal auxiliar.
    Concluzii rezultate în urma controalelor:
    S-a constatat că se acordă atenţie acestei activităţi de către conducerile instituţiilor şcolare, dar există şi deficienţe ce nu au fost remediate, care se manifestă de-a lungul timpului, pentru remedierea acestora fiind necesare alocarea de fonduri.
    În ceea ce priveşte neregulile organizatorice, remedierea acestora depinde de modul de implicare a conducerii instituţiilor de învăţământ şi a responsabililor în domeniul situaţiilor de urgenţă.
    De asemenea, la începutul lunii septembrie anul curent a avut loc o convocare cu directorii unităților de învățământ care nu dețin autorizație de securitate la incendiu.
    La această dată există la nivelul județului Vrancea 91 unități de învățământ care nu dețin autorizația de securitate la incendiu, după cum urmează: 4 licee, 39 școli primare și gimnaziale, 16 școli și grădinițe (care funcționează în aceeași clădire), 32 grădinițe. Din cele 91 unități școlare care nu dețin autorizație de securitate la incendiu, 8 au emis avizul de securitate la incendiu.

Termen pentru obținerea autorizațiilor la incendiu

    Termenul pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu a fost prorogat până la data de 30 septembrie. Conform prevederilor Legii nr.146/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 17/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, termenul pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu a fost prorogat până la data de 30 septembrie 2017. Până la această dată, cei care dețin obligația obținerii acestui act administrativ nu vor fi sancţionați contravențional, pentru nedeținerea lui.
    Beneficiarii care depun până la data de 30 septembrie 2017 documentația pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu sau au proiecte în avizare pentru finanțare sunt exceptați de la aplicarea amenzilor, dacă termenul de conformare nu depășește 31 decembrie 2017.
    Totodată, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a elaborat o platformă on-line, sub forma unui ghid practic, prin intermediul căreia persoanele interesate pot verifica necesitatea obținerii actelor administrative, respectiv documentele necesare pentru eliberarea acestora. Acest ghid practic îl găsiți accesând următorul link: http://www.ijsunt.ro/ghid/.
    Documentația necesară se va întocmi conform OMAI 129/2016 pentru aprobarea normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă.
    Obligaţia solicitării şi obţinerii autorizaţiilor revine persoanei fizice ori juridice care finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente ori, după caz, beneficiarului investiţiei. Acestea se emit de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea cererii, în condiţiile prevăzute de normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu, iar pentru eliberarea acestora nu se percep taxe.
    Până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, răspunderea exclusivă în ceea ce priveşte funcţionarea construcţiilor şi amenajărilor din punctul de vedere al asigurării cerinţei de securitate la incendiu revine beneficiarilor investiţiilor.
    Nerespectarea cerinţelor care au stat la baza emiterii avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu, prevăzute în normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu, atrage sancţionarea conform legii şi pierderea valabilităţii avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu“.

Competiții sportive și Porți Deschise de Ziua Pompierilor din România

Despre însemnătatea zilei de 13 Septembrie și activitățile organizate cu acest prilej a vorbit lt.col. Vasile Mocanu, inspector-șef al ISU Vrancea. „La data de 13 septembrie aniversăm în fiecare an Ziua Pompierilor din România, prilej de a readuce în memorie faptele eroice ale bravilor ostași pompieri din anul 1848, care au înscris cu propriul sânge o memorabilă pagină de eroism și glorie militară.
    Compania de Pompieri București sub comanda Căpitanului Pavel Zăgănescu s-a angajat în lupta cu otomanii, care, de douăzeci de ori mai numeroşi, au pătruns în oraş prin bariera Dealul Spirii. În cursul luptei inegale, dar eroice, ostaşii formațiunii de pompieri bucureșteni, au asaltat artileria duşmană. Au căzut în această eroică bătălie mai mult de jumătate din efectivul companiei de pompieri.
    Recunoaşterea faptului că 13 septembrie 1848 este unul dintre cele mai semnificative momente din tradiţiile de luptă ale armei pompierilor a fost unanimă, indiferent de epocile istorice şi regimurile politice prin care a trecut ţara. Drept urmare, ziua de 13 Septembrie a fost sărbătorită dintotdeauna, ca fiind Ziua Pompierilor din România, însă a fost oficializată prin legea nr.121/1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari, dar şi prin H.G.R. nr.1490/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. În vremurile care au urmat, pompierii au dat din nou dovadă de eroism și spirit de sacrificiu, participând activ, ca apărători ai vieții cetățenilor, în lupta împotriva incendiilor, dar și ca apărători ai patriei, cu arma în mână, la toate momentele cruciale care au jalonat făurirea și dezvoltarea României moderne.
    Continuând tradiţia armei, pompierii vrânceni se pot mândri cu o vastă istorie pe aceste meleaguri. Data de 23 iulie, la care structurile de pompieri focşăneni moldoveni şi munteni și-au unit forţele în anul 1862 sub conducerea unui singur comandant a fost desemnată Ziua Aniversară a Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Anghel Saligny” al judeţului Vrancea. În spiritul acelorași glorioase tradiții, pompierii militari, ca și colegii lor civili, și-au onorat uneori cu prețul sacrificiului suprem misiunea umanitară de apărare a vieții și bunurilor împotriva efectelor distrugătoare ale incendiilor, catastrofelor, calamitaților și a altor situații de risc. Prin munca de zi cu zi, prin disciplină, pasiune și competență, pompierii își merită prețuirea, stima și respectul concetățenilor. Astfel, se cuvine ca în fiecare an la data de 13 Septembrie să cinstim memoria, curajul şi devotamentul înaintaşilor care şi-au dat viaţa în Bătălia de la Dealul Spirii.
     Cu prilejul “Zilei Pompierilor din România”, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Anghel Saligny” al judeţului Vrancea desfăşoară o serie de activităţi menite a marca importanţa acestei zile în tradiţiile de luptă ale pompierilor militari.
    Astfel, în programul activităților se regăsesc competiţii sportive sub egida „Cupa 13 septembrie”, ediţia a XIII-a la şah, fotbal-tenis şi tenis de masă, desfășurate în perioada 08-12 septembrie a.c. Sâmbătă și duminică, în locuri publice din Focșani, Adjud și Panciu s-au amplasat atelierele interactive „Pompier pentru o zi” în vederea familiarizării cu specificul meseriei de salvator, iar miercuri, 13 septembrie a.c., în intervalul ora 10.00-13.00, la sediile tuturor subunităților de pompieri din județ, respectiv în municipiile Focșani și Adjud, orașul Panciu și în comuna Vidra, se va organiza Ziua Porților Deschise. Totodată, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Anghel Saligny” al judeţului Vrancea din municipiul Focșani, în aceeași zi, cu începere de la ora 11.30, se va desfășura o ceremonie militară cu ocazia Zilei Pompierilor din România.
    În acelaşi context, vineri, 15 septembrie, când se sărbătoreşte Sfântul Ierarh Iosif cel nou de la Partoş, în curtea bisericii din satul Colacu, comuna Valea Sării, va avea loc o ceremonie comemorativă şi o slujbă religioasă la mormântul maiorului post-mortem Liviu Mihalache, pompierul vrâncean căzut la datorie în urma unui incendiu în data de 10 februarie 2000” a fost mesajul transmis de lt.col. Vasile Mocanu, inspector-șef al ISU Vrancea.

 

 

1 COMENTARII - ADAUGA-L PE AL TAU

COMENTARII AFISATE CELE MAI VECHI PRIMELE
  • Mai bine ar verifica actualii directori!Parca sunt pe tarlaua lor!Prestanta nu exista!

    DE e, postat pe 13-09-2017, la 09:33

Pentru a adauga un comentariu completeaza campurile de mai jos si apasa butonul ADAUGA COMENTARIU.

 

COMENTARIU (*)

0 din 350 cuvinte permiseComentariile dumneavoastra necesita aprobarea unui moderator. Mesajele ce contin expresii licentioase, atacuri la persoana, instiga la ura, rasism, xenofobie sau homofobie, ori aduc atingere altor persoane vor fi editate sau sterse. Comentariile trebuie sa faca referire la subiectul articolului.
Intamplari neadevarate


FLASH NEWS NATIONAL

3
19
20
23
17
37

Extragerea noroc:  7153125

Harta Focsani
   

Învăţământ

Astăzi și mâine se fac înscrieri în învățământul profesional. Elevii beneficiază de burse și nu dau bac-ul
    Absolvenții de clasa a VIII-a, precum și cei din sesiunile anterioare, care optează să urmeze cursuri în învățământul profesional, au la dispoziție astăzi și mâine să se înscrie la unul dintre liceele din județ care au și clase de învățământ profesional.

POZA ZILEI

Frumusețe...

SECVENTA ZILEI

Stergator modern

SONDAJ DE OPINIE

Social

Sfântul Valentin sau Dragobete?

 


Vezi varianta desktop
Toate drepturile rezervate SC MEDIA UNO SRL, str. Bucegi, nr. 21, Focsani | Stiri Vrancea, Focsani, Adjud, Panciu, Odobesti, Lepsa
Site gazduit de Servhost